Program

Betongtekniskt program vattenkraft

Många vattenkraftkonstruktioner består av betong. Värdena i dessa är stora. I den här forskningen utvecklar och förvaltar vi vattenkraftens betongkonstruktioner för att minska produktionsbortfall och för att öka säkerheten.

Forskningen möter de krav på dammsäkerhetsteknik som finns när det gäller skötsel och förvaltning av betongkonstruktioner.   

Målet är att ta fram nya verktyg, riktlinjer, beskrivningar och teknik. Det handlar framför allt om att tillgodose vattenkraftindustrins behov och att kunna utföra åtgärder vid rätt tid, till lägsta möjliga kostnad och med rätt kvalitet. 

Programmet pågår mellan november 2016 och december 2018 med fokus på kraftverkets yttre betongkonstruktioner. En del av verksamheten rör de betongkonstruktioner som finns nära aggregaten och som utsätts för en stor dynamisk belastning när driftsättet förändras och behovet av reglerkraft ökar.  

Hänt inom området

Betongdagarna om material och analysmetoder

Kraftindustrins årliga betongdagar hålls den 24 och 25 maj i Älvkarleby. Konferensen arrangeras gemensamt av Energiforsks två betongtekniskt program Vattenkraft och Kärnkraft tillsammans med Vattenfall R&D.

17 maj 2016 - Vattenkraft och kärnkraft


Nya dimensioneringsnormer leder till överarmering

Efter införandet av EUs kontruktionsstandarder, de så kallade Eurokoderna, har mängden armering i vattenkraftens betongkonstruktioner ökat kraftigt, vilket ställer till problem. En ny studie pekar på möjliga lösningar.

23 mar 2016 - Vattenkraft och kärnkraft


Visa fler nyheter

Ansvarig

Monika Adsten
08-677 27 35