Program

Betongtekniskt program kärnkraft

Forskningsprogrammet går ut på att förvalta de betongkonstruktioner som finns vid svenska och finska kärnkraftverk. Syftet är att säkerställa livslängden på konstruktionerna, men också att säkra en trygg, tillförlitlig och kostnadseffektiv drift. För att klara detta krävs ny kunskap om betongteknik.

Forskningsprogrammet ska också bidra till bygga upp kompetens inom kärnkraftindustrin, på myndigheter liksom på universitet och högskolor. I programmet finns såväl doktorandprojekt som utredningar och uppdragsforskning. Fokus för forskningen under 2016-2018 är att :

  • undersöka det lokala klimatet i reaktorinneslutningen för att identifiera miljöer som kan orsaka degradering och påverka inneslutningens täthet
  • utveckla verktyg för att studera spännkablar och tätplåt
  • verifiera av beräkningsverktyg som används i reaktorinneslutningen
  • undersöka säkerhetsrelaterade frågor i vattenvägarna

Hänt inom området

Disputerar på fukt i betong

Grattis Mikael Oxfall som har disputerat på en ny mätuppställning för att bestämma mängden fukt i tjocka betongkonstruktioner! Det är första gången som en systematisk genomgång av fuktinnehåll i kärnkraftens betongkonstruktioner har gjorts.

13 jun 2016 - Vattenkraft och kärnkraft


Experter pratar mätning och övervakning av betongkonstruktioner i kärnkraft

Vattenfall, OKG och finska TVO presenterar hur de hanterar övervakning och mätning av betong. Senaste forskningen presenteras av Betongtekniskt program kärnkraft.

17 feb 2016 - Vattenkraft och kärnkraft


Visa fler nyheter

Ansvarig

Monika Adsten
08-677 27 35

Uppdragsgivare

Fortum, Karlstads Energi, Skellefteå Kraft, Teollisuuden Voima, Uniper, Vattenfall samt Strålsäkerhetsmyndigheten.