Program

Solel

Solel är ett tillämpat utvecklingsprogram som bidrar till att den svenska marknaden för solceller expanderar från små nischmarknader till att på lång sikt kunna vara en del av en ekonomiskt hållbar elproduktion.

Målet med de projekt och studier som vi bedriver är att öka användningen av solceller, att främja svenskt näringsliv och att bygga och sprida kunskap om solcellsanläggningar.

Här erbjuds intresserade tillverkare, energiföretag, bygg- och fastighetsföretag samt myndigheter en möjlighet att följa och delta i utvecklingen. Genom samverkan ges en möjlighet att lösa några av de utvecklingsbehov som återstår och att återföra tidigare erfarenheter.

Programmet har en budget på cirka 5 miljoner kronor om året och finansieras av industrin genom Energiforsk i samverkan med Energimyndigheten. Nuvarande programperiod pågår mellan 2013 och 2017.

 

 

Hänt inom området

Varför investeras inte mer i solel?

Synen på solel skiljer sig mellan kommuner, landsting, byggbolag, fastighetsbolag, energiföretag och myndigheter. Men det finns också en samsyn kring vilka möjligheter och utmaningar som potentiella investerare ser i att satsa på solel visar en ny intervjuundersökning.

10 feb 2017 - Kraftöverföring med sol- och vindkraft


Användbar kunskap om hur snö smälter

Nu kommer det resultat från ett projekt som ska kartlägga vilken påverkan snö har på solceller i de norra delarna av Sverige och koppla den informationen till meteorologiska data. Resultaten ska ingå i en modell för projektering av solcellsanläggningar.

16 dec 2016 - Kraftöverföring med sol- och vindkraft


Få hinder för kraftig solexpansion

Forskning inom programmet Solel visar att elnätsbolagen är positi􏰁va till anslutning av solcellsanläggningar och att bolagen börjar få fungerande ruti􏰁ner 􏰀för att genomföra anslutningar. De enstaka problem som uppstått är snarare av praktisk natur, till exempel att􏰀 man av okunskap inte anmäler sin anläggning eller inte gör anslutningen på rätt sätt.

9 dec 2016 - Kraftöverföring med sol- och vindkraft


Visa fler nyheter

Ansvarig

Åsa Elmqvist
08-677 27 61

Uppdragsgivare

ABB, Bixia, Direct Energy, Egen El, Energicentrum Stockholms stad, Energimyndigheten, Eskilstuna Energi & Miljö, Fortum, Glava Energy Center, Göteborg Energi, HSB, Jämtkraft, Karlstads Energi, Malmö stad, Pite Energi, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, Umeå Energi, Växjö Energi och Öresundskraft.

Mer om solel