Program

Solel

Solel är ett tillämpat utvecklingsprogram som bidrar till att den svenska marknaden för solceller expanderar från små nischmarknader till att på lång sikt kunna vara en del av en ekonomiskt hållbar elproduktion.

Målet med de projekt och studier som vi bedriver är att öka användningen av solceller, att främja svenskt näringsliv och att bygga och sprida kunskap om solcellsanläggningar.

Här erbjuds intresserade tillverkare, energiföretag, bygg- och fastighetsföretag samt myndigheter en möjlighet att följa och delta i utvecklingen. Genom samverkan ges en möjlighet att lösa några av de utvecklingsbehov som återstår och att återföra tidigare erfarenheter.

Programmet har en budget på cirka 5 miljoner kronor om året och finansieras av industrin genom Energiforsk i samverkan med Energimyndigheten. Den senaste programperioden var åren 2013 till och med 2017.

 

 

Hänt inom programmet

Kort och tydligt om solceller

Nu finns synteser och resultat från Solelprogrammet samlade i en lättillgänglig slutrapport. Målet är att sammanfatta, tydliggöra och sprida resultat från forskningen som under många år har bidragit till att öka användningen av solceller, främjat svenskt näringsliv och ökat kunskapen om solcellsannläggningar.

19 jan 2018


Nytt om svenska sol-innovationer

En uppfinning som handlar om hur man kan producera billigare solceller med hjälp av en specialtillverkad tejp, och som ingår i Solelprogrammet, presenterades på Solelmässan i förra veckan.

6 dec 2017


Prosumenter mer medvetna

Vad driver ett hushåll att investera i solceller? Är prosumenter, som både investerar i solel och konsumerar, mer energimedvetna? Det är frågor som forskare från Solel nu ger svar på.

14 sep 2017 - Kraftöverföring med sol- och vindkraft


Ny solkarta behövs!

Intresset för solceller har ökat kraftigt och installationstakten i Sverige ökar stadigt sedan 2010. Elbranschen behöver bättre väderdata för att kunna göra tillförlitliga prognoser för sin elproduktion.

12 sep 2017 - Kraftöverföring med sol- och vindkraft


Aktiva prosumenter behövs!

Fler människor måste bli aktiva prosumenter, även de som bor i hyresrätter. Forskning visar att hushåll som både producerar och konsumerar energi blir mer miljömedvetna och gör flera aktiva och hållbara val.

16 maj 2017 - Kraftöverföring med sol- och vindkraft


Varför investeras inte mer i solel?

Synen på solel skiljer sig mellan kommuner, landsting, byggbolag, fastighetsbolag, energiföretag och myndigheter. Men det finns också en samsyn kring vilka möjligheter och utmaningar som potentiella investerare ser i att satsa på solel visar en ny intervjuundersökning.

10 feb 2017 - Kraftöverföring med sol- och vindkraft


Användbar kunskap om hur snö smälter

Nu kommer det resultat från ett projekt som ska kartlägga vilken påverkan snö har på solceller i de norra delarna av Sverige och koppla den informationen till meteorologiska data. Resultaten ska ingå i en modell för projektering av solcellsanläggningar.

16 dec 2016 - Kraftöverföring med sol- och vindkraft


Få hinder för kraftig solexpansion

Forskning inom programmet Solel visar att elnätsbolagen är positi􏰁va till anslutning av solcellsanläggningar och att bolagen börjar få fungerande ruti􏰁ner 􏰀för att genomföra anslutningar. De enstaka problem som uppstått är snarare av praktisk natur, till exempel att􏰀 man av okunskap inte anmäler sin anläggning eller inte gör anslutningen på rätt sätt.

9 dec 2016 - Kraftöverföring med sol- och vindkraft


Visa fler nyheter

Ansvarig

Åsa Elmqvist
08-677 27 61

Uppdragsgivare

ABB, Bixia, Direct Energy, Egen El, Energicentrum Stockholms stad, Energimyndigheten, Eskilstuna Energi & Miljö, Fortum, Glava Energy Center, Göteborg Energi, HSB, Jämtkraft, Karlstads Energi, Malmö stad, Pite Energi, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, Umeå Energi, Växjö Energi och Öresundskraft.

Mer om solel

Ladda ner

Slutrapport Solel
pdf 24,0 MB