Vår styrelse

Energiforsks styrelse

Styrelsen består av representanter från våra olika ägarföretag och har följande sammansättning:

Jan Samuelsson JS Advice, ​ordförande
Ulf Moberg Svenska kraftnät, vice ordförande
Magnus Hemmingsson Mälarenergi
Johan Zettergren Swedegas
David Hellström Göteborg Energi, för Energigas Sverige
 

Suppleanter
Göran N Ericsson, Svenska kraftnät
Maria Malmkvist, Energigas Sverige
Pernilla Winnhed, Energiföretagen Sverige

Adjungerade
Johan Schönström, BillerudKorsnäs, för Skogsindustrierna