Vår styrelse

Energiforsks styrelse

Styrelsen består av representanter från våra olika ägarföretag och har just nu följande sammansättning:

Jan Samuelsson, ​ordförande
Magnus Hemmingsson, Mälarenergi
Tina Helin, E.ON Gas Sverige, för Energigas Sverige

Ulrika Jardfelt, E.ON för Svensk Fjärrvärme
Ulf Moberg, Svenska Kraftnät
Johan Zettergren, Swedegas

Suppleanter
Göran N Ericsson, Affärsverket svenska kraftnät
Thomas Forsberg, Södertörns Fjärrvärme, för Svensk Fjärrvärme
Maria Malmkvist, Energigas Sverige
Hanna Paradis, Swedegas
Pernilla Winnhed, Energiföretagen Sverige

Adjungerade
Johan Schönström, BillerudKorsnäs, för Skogsindustrierna
Charlotte Unger Larson, Svensk Vindenergi