Vår styrelse

Energiforsks styrelse

Styrelsen består av representanter från våra olika ägarföretag och har just nu följande sammansättning:

Jan Samuelsson, ​ordförande
Magnus Hemmingsson, Mälarenergi
Tina Helin, OKG, Juniper

Ulrika Jardfelt, E.ON Värme
Ulf Moberg, Svenska kraftnät
Johan Zettergren, Swedegas

Suppleanter
Göran N Ericsson, Svenska kraftnät
Thomas Forsberg, Södertörns Fjärrvärme
Maria Malmkvist, Energigas Sverige
Hanna Paradis, Swedegas
Pernilla Winnhed, Energiföretagen Sverige

Adjungerade
Johan Schönström, BillerudKorsnäs
Charlotte Unger Larson, Svensk Vindenergi