Program

CIGRE i Sverige

Cigre, International Council on Large Electric Systems, har en verksamhet som är inriktad på forskning och utveckling kring högspänd elektrisk energi, inom produktion, överföring och distribution. Organisationen verkar för internationell utveckling och informationsutbyte.

Generalsekretariatet finns i Paris och den svenska verksamheten leds av den Svenska Nationalkommittén och samordnas av Energiforsk.

Vårt arbete med Cigre innefattar medlemshentering, ekonomi och redovisning, att administrera och genomföra möten och symposier, men också att förbereda de svenska forskare som presenterar sina tekniska rapporter vid kongressen i Paris. Den svenska nationalkommittén har även som uppgift att informera medlemmar och andra intressenter i Sverige om arbetsgruppernas arbete och vad som händer i organisationen som helhet.

Alla medlemmar får tidskriften Electra varannan månad och tillgång till en databas med artiklar om generering och överföring av högspänd elektrisk energi  publicerade sedan 1972. I medlemskapet ingår också information om kommande seminarier och möjlighet att delta i Cigres stora konferens som hålls i Paris vartannat år.

 

 

 

Hänt inom området

Cigre Call for Papers

CIGRE öppnar nu ett Call for Papers till CIGRE Session i Paris i augusti 2018. Det handlar om olika aspekter av högspänd elektrisk energi inom produktion, överföring, distribution, lagring och slutanvändning.

23 feb 2017 - Kraftöverföring med sol- och vindkraft


Cigre samlar internationell expertis inom elsystem

Cigre är en organisation som verkar för internationell utveckling och informationsutbyte inom stora elektriska system. I slutet av augusti hade organisationen årsmöte och höll en stor konferens då 550 kvalitetstestade forskningsartiklar presenterades för drygt 3000 deltagare.

8 sep 2016 - Kraftöverföring med sol- och vindkraft


Registrera dig för den stora CIGRE-händelsen 2016

Det är dags för den 46:e CIGRE-sessionen som genomförs i Paris vartannat år. Earlybird gäller fram till 30 april.

4 apr 2016


Visa fler nyheter

CIGREs generalsekretariat

Susanne Olausson
08-677 ​27 51

CIGREs generalsekretariat

Länk till Cigres generalsekretariat i Paris.