Nyheter

Underhåll ökar lönsamheten i biogas

Det finns stora möjligheter för en biogasanläggning att öka sin produktion till en väsentligt lägre kostnad. Genom att identifiera och minska förlusterna i systemen kan en mer lönsam biogasproduktion nås enligt en ny benchmarkingstudie.

20 feb 2017 - Transporter och drivmedel


Större nät ger lägre fjärrvärmekostnad

Många fjärrvärmeföretag är kostnadsmedvetna och har minskat sina kostnader för att producera värme genom att koppla samman fjärrvärmenät. Nya forskningsresultat visar att det framför allt handlar om att utnyttja industriell spillvärme och att gå samman eller köpa upp ett fjärrvärmenät som har ägts av en annan aktör för att öka storskaligheten och därmed minska kostnaderna.

16 feb 2017 - Värme, kyla och kraftvärme


Varför investeras inte mer i solel?

Synen på solel skiljer sig mellan kommuner, landsting, byggbolag, fastighetsbolag, energiföretag och myndigheter. Men det finns också en samsyn kring vilka möjligheter och utmaningar som potentiella investerare ser i att satsa på solel visar en ny intervjuundersökning.

10 feb 2017 - Kraftöverföring med sol- och vindkraft


Ny teknik gör det möjligt att använda lågvärdiga gaser

Forskning visar att det är möjligt att utvinna energi från energikällor som tidigare inte kunde användas. Nu går det att förhindra att potenta växthusgaser når ut i atmosfären samtidigt som gaser med lågt energiinnehåll kan utnyttjas för att få fram användbar energi.

7 feb 2017 - Transporter och drivmedel


Kraftvärmen mer lönsamt om vind och sol ökar

Forskning som studerat samverkan mellan marknaderna för el och fjärrvärme menar att i en framtid där kärnkraften fasats ut kommer kraftvärmen generera högre intäkter jämfört med i ett scenario med bibehållen kärnkraft.

1 feb 2017


Visa fler nyheter

Konferenser och utlysningar

21 mar
2017

21 mar
2017

10 maj
2017

17 maj
2017
Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
Elkraft 2017

8 jun
2017

Visa fler konferenser Visa fler utlysningar

Vi driver forskning inom