Nyheter

Bättre prissättning och skräddarsydda elavtal

– På Mälarenergi Elnät arbetar vi ständigt med att förbättra våra tariffer så att de reflekterar kostnadsdrivare, allt för att göra det bättre för våra kunder, säger Johanna Rosenlind apropå nya forskningsresultat från programmet Smarta elnät om hur elkunder kan kategoriseras.

16 mar 2017 - Kraftöverföring med sol- och vindkraft


Minskade kostnader och bättre miljöprestanda med returträ

Det används mer och mer returträ som bränsle i kraftvärmeverken, men returträ orsakar problem med korrosion i eldstaden. Nu har forskarna hittat nya sätt att minska underhållskostnaderna och att samtidigt öka elverkningsgraden.

13 mar 2017 - Värme, kyla och kraftvärme


Analys av Trumps energipolitik

Vetenskapsradion kallar in Energiforsks vd för att analysera Trumps energiplan. Det finns stora motsättningar i Trumps plan, och kanske behöver det inte bli så illa som befarat, reflekterar Markus Wråke.

2 mar 2017


Kritisk dag för EU:s utsläppshandel

–I teorin är systemet med utsläppsrätter jättebra. Det är vårt främsta verktyg för att nå klimatmålen och jag ser inte att det finns något bättre alternativ just nu, säger Markus Wråke i en intervju inför dagens möte då EU:s miljöministrar ska enas kring den framtida handeln med utsläppsrätter.

28 feb 2017


Tydliga regler om ekodesign av transformatorer

Nu måste elbranschens transformatorer bli mer energieffektiva. Transformatorer med höga förluster får inte längre tillverkas inom EU eller föras in i EU. Kommissionen beräknar att en ny förordning ska spara 17 TWh och motsvarande mängd koldioxid.

27 feb 2017 - Kraftöverföring med sol- och vindkraft


Visa fler nyheter

Konferenser och utlysningar

3 apr
2017

10 maj
2017

15 maj
2017
Luleå tekniska universitet
Svenskt vattenkraftcentrum

17 maj
2017
Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
Elkraft 2017

8 jun
2017

Visa fler konferenser Visa fler utlysningar

Vi driver forskning inom