Nyheter

Ny utlysning om riskanalys i elnät

Nu öppnar en utlysning av medel för nya projekt i programmet Risk- och tillförlitlighetsanalys som tar fram nya modeller och beslutsprocesser för riskanalys av distributionsnät för el.

29 jun 2016 - Kraftöverföring med sol- och vindkraft


Mycket nytt när SEBRA-resultat redovisades

– Tack för ett bra jobb Energiforsk. Roligt att så många från branschen engagerar sig i projektens referensgrupper. Det är ett viktigt stöd till projekten och ökar kvaliteten på resultaten, sa Per Kallner, Vattenfall och ordförande i programrådet för Bränslebaserad el och värmeproduktion, SEBRA.

21 jun 2016


Disputerar på fukt i betong

Grattis Mikael Oxfall som har disputerat på en ny mätuppställning för att bestämma mängden fukt i tjocka betongkonstruktioner! Det är första gången som en systematisk genomgång av fuktinnehåll i kärnkraftens betongkonstruktioner har gjorts.

13 jun 2016


Se seminariet om hur kraftföretagen påverkas av det nya EU-direktivet om elektromagnetiska fält

Här är bilder och filmsekvenser från presentationerna där du och ditt företag kan få era frågor om de nya reglerna kring vad som gäller elektriska och magnetiska fält besvarade.

2 jun 2016 - Kraftöverföring med sol- och vindkraft


Nya rön om el- och värmeproduktion

I mitten av juni presenteras ett urval av resultat från forskningsprogrammet Bränslebaserad el- och värmeproduktion, SEBRA. Forskningen är till stor del problemlösande och bidrar till effektiva och miljöanpassade energisystemlösningar. Resultaten som tas fram ska kunna användas inom fem år.

1 jun 2016 - Värme, kyla och kraftvärme


Visa fler nyheter

Konferenser och utlysningar

21 sep
2016
SP Technical Research Institute of Sweden in Borås
Aging of polymers in nuclear applications27 okt
2016
17 maj
2017
Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
Elkraft 2017

Visa fler konferenser Visa fler utlysningar

Vi driver forskning inom