Nyheter

Projektledare med intresse för forskning och framtidens energi

Nu behöver vi stärka vår organisation med en forskarutbildad projektledare som ska ansvara för forskning inom fjärrvärme och fjärrkyla till att börja med, men också mycket annat. Våra kontor är centralt belägna ett stenkast från centralstationerna i Malmö respektive Stockholm.

23 maj 2016


Kostnadsfritt seminarium om nya regler kring elektromagnetiska fält

Många företag berörs av det nya EU-direktivet om elektromagnetiska fält. Direktivet syftar till att skydda arbetstagare mot de hälso- och säkerhetsrisker som uppstår eller kan uppstå vid exponering för elektromagnetiska fält under arbetet.

16 maj 2016


Hur mycket biogas räcker en familjs avfall till?

Energiforsk gör en faktasammanställning om biogasens roll som energibärare i den hållbara staden. Det är Anton Fagerström som ansvarar för arbetet som görs på uppdrag av Gasnätet Stockholm, EON och Göteborg Energi.

16 maj 2016 - Transporter och drivmedel


Nya forskningsrön om framtidens elmarknad

Välkommen till ett lunchseminarium om utvecklingen av den framtida elmarknaden den 26 maj i Stockholm. Resultat och nyheter från tre projekt som studerat dagens energy only-design av elmarknaden, vad som driver införande av en kapacitetsmekanism och om hur en effektreserv påverkar marknaden.

12 maj 2016


Nytt system för att mäta fukt i betong

För första gången har en vetenskaplig studie gjorts som systematiskt studerat fuktförhållanden i reaktorinneslutningarnas betongkonstruktioner – en ständigt aktuell fråga för branschen.

3 maj 2016 - Vattenkraft och kärnkraft


Visa fler nyheter

Vi driver forskning inom