Nyheter

Sökes: projektledare energi och miljö

Energiforsks portfölj inom vattenkraft är bred och omfattande. Projekten resulterar i ny kunskap inom miljö, dammsäkerhet, hydrologi och betong. Den största satsningen är Svenskt vattenkraftcentrum, med visionen att vara en av världens ledande utbildnings- och forskningsmiljöer inom vattenkraft och dammar.

13 dec 2017 - Vattenkraft och kärnkraft


Bränslecellsdriven lastcykel rullar långt

Just nu genomförs ett unikt projekt med lastcyklar som drivs av bränsleceller. Det är Energiforsks program Teknikbevakning bränsleceller som demonstrerar en bränslecellsdriven lastcykel.

8 dec 2017


Nytt om svenska sol-innovationer

En uppfinning som handlar om hur man kan producera billigare solceller med hjälp av en specialtillverkad tejp, och som ingår i Solelprogrammet, presenterades på Solelmässan i förra veckan.

6 dec 2017


Lyft blicken på elmarknaden!

Vi står inför stora utmaningar och möjligheter på den europeiska elmarknaden. Det var tydligt under förra veckans internationella konferens Evolving the market – matching future needs som forskningsprogrammet EFORIS arrangerade.

27 nov 2017


Nya medel till forskning i Svenskt vattenkraftcentrum

Energimyndigheten stödjer det ombildade Svenskt Vattenkraftcentrum, SVC med 27,9 miljoner kronor. Syftet är att utveckla vattenkraftsproduktionen och dess flexibilitet i kraftsystemet.

23 nov 2017


Nyhetsarkiv

Konferenser och utlysningar

Vi driver forskning inom