Program

Teknikbevakning bränsleceller

Här koordinerar, sammanställer, analyserar och sprider vi information om utvecklingen inom området bränsleceller. Målet är att alla som är intresserade, framför allt inom fordonsindustrin, ska få kunskap som bidrar till en positiv utveckling för bränsleceller i Sverige.

Teknikbevakningens har fokus på tillämpningar för transportsektorn och i första hand på det som är relevant för fordonsindustrin. I arbetet ingår att arrangera seminarier och att genomföra särskilt riktad teknikbevakning och förstudier som grund för forskning och utveckling inom området. 

Arbetet består också av att sprida information från internationella aktiviteter. Det görs framför allt genom att bevaka det Europeiska forskningssamarbetet Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking och Fuel cells and hydrogen implementing agreements inom den internationella energiorganisationen IEA.

Projeket genomförs inom ramen för Svensk el- och hybridfordonscentrum SHC.

 

Hänt inom området

Forskare ser nyväckt intresse för bränsleceller

–Jag tror att bränslecellsbilar, och den infrastruktur som hör till, kommer att växa fram till 2020 och att vi får se en gradvis utveckling där industrin kommer att testa marknaden för bränslecellsfordon, säger Chalmersforskaren Magnus Karlström när programmet Teknikbevakning bränsleceller i slutet av förra året hade konferens.

10 jan 2017


Visa fler nyheter

Ansvarig

Bertil Wahlund
08-677 27 52

Presentationer från konferensen Fuel Cell Conference 2015 finns att ladda ner under knappen Dokumentation ovan

Bränslecellskonferens 2016

Dokumentation från årets bränslecellskonferens, som arrangerades den 29 november på Westmanska palatset i Stockholm, hittar du här!