Program

Vindforsk industrinätverk

Från 2018 är Vindforsk ett industrinätverk som samlar och sprider kunskap och faciliterar industrisamverkan i forskningsprojekt.

Hänt inom programmet

Vågformer från vind- och solel

Att ansluta stora vindparker till elnätet påverkar nätet på olika sätt. Ett av de mer specifika fenomen som påverkas är distorsionen av spänningens och strömmens vågform, vilket ibland kallas "övertoner".

2 mar 2018 - Kraftöverföring med sol- och vindkraft


Vindforskning som bidrar till 100 % förnybart

Kom, lyssna och mingla när forskare och näringsliv möts i samtal med fokus på ny kunskap på Vind 2017, Münchenbryggeriet i Stockholm i eftermiddag!

11 okt 2017 - Kraftöverföring med sol- och vindkraft


Vårda vindkraftparkerna

Vindkraftsägare lägger stora resurser inför att en vindkraftpark ska byggas. Och när anläggningen är på plats görs oftast bara planerad service. Ett nytt forskningsprojekt från Vindforsk visar hur man kan öka energiproduktionen i både driftsatta och framtida vindkraftverk genom att följa upp befintliga verk bättre.

22 nov 2016 - Kraftöverföring med sol- och vindkraft


Elmarknaden klarar mer vind och sol

Nu presenteras ny forskning om elmarknaden som kommer fram till att Sverige bör ha en avvaktande hållning till kapacitetsmekanismer, det vill säga system där leveranssäkerheten är definierad och där kraftföretagen får en ekonomisk ersättning för att hålla kapaciteten tillgänglig under tider när efterfrågan på el är som störst.

30 mar 2016 - Kraftöverföring med sol- och vindkraft


Ansvarig

Åsa Elmqvist
08-677 27 61

Ladda ner