Program

Vindforsk

Vårt vindforskningsprogram ska ge ny kunskap för att projektera, bygga och driva nya vindkraftsanläggningar. Programmet ska också underlätta anpassningen av anläggningar och kraftsystemet till en ökande andel vindkraft i Sverige.

Vi bedriver forskning inom områdena vindresurs, projektering och etablering, drift och underhåll samt vindkraft i elsystemet. Just nu har programmet 18 forskningsprojekt som handlar om allt ifrån avisning av vindkraftverk och underhåll av växellådor till frekvensreglering och syntetisk tröghet. Några projekt är en fortsättning på projekt från en tidigare programperiod, medan andra är helt nya. Programmet, som drivs i samverkan med Energimyndigheten, startade i januari 2001 och är nu i sin fjärde programperiod som pågår mellan 2013 och 2017.

Läs mer om vad de pågående projekten handlar om och ladda gärna ner rapporter med resultat och ny kunskap från alla avslutade projekt. 

Se filmen om Vindforsk och våra projekt:

Hänt inom området

Vårda vindkraftparkerna

Vindkraftsägare lägger stora resurser inför att en vindkraftpark ska byggas. Och när anläggningen är på plats görs oftast bara planerad service. Ett nytt forskningsprojekt från Vindforsk visar hur man kan öka energiproduktionen i både driftsatta och framtida vindkraftverk genom att följa upp befintliga verk bättre.

22 nov 2016 - Kraftöverföring med sol- och vindkraft


Visa fler nyheter

Ansvarig

Åsa Elmqvist
08-677 27 61