Program

Anläggningskostnadsindex för vattenkraft

Här tar vi två gånger varje år fram ett aktuellt index för hur stor anläggningskostnaden är för ett vattenkraftverk. Syftet är att energibolagen ska kunna bedöma kostnadsnivån för olika typer av arbeten i sina kraftstationer.

Anläggningskostnadsindex är också till nytta i samband med att man handlar upp försäkringar för att kunna värdera försäkringspremien. Detta index redovisar kostnader för bergarbeten, jordarbeten, betongarbeten, mekanisk utrustning, elektrisk utrustning samt totalindex för anläggningar ovan jord och för anläggningar under jord.

De kostnader som visas baseras bland annat på:

  • Entrepenadindex E84 för husbyggnad och anläggning
  • Kopparpriset från London Metal Exchange
  • Statistiska meddelanden från Statistiska centralbyrån, SCB 

 

Hänt inom programmet

Nya siffror för kostnader i vattenkraften

Nu finns en helt färsk sammanställning av kostnaderna för anläggningsarbeten inom vattenkraften. Det är projektet Anläggningskostnadsindex för vattenkraft som redovisar sin senaste sammanställning av kostnader för berg-, jord- och betongarbeten samt för mekanisk och elektrisk utrustning inom vattenkraften.

19 apr 2017 - Vattenkraft och kärnkraft


Ansvarig

Sara Sandberg
08-677 27 28

Ladda ner