Program

Biodrivmedel för Sverige 2030

Programmet ska göra det lättare för biodrivmedel att bli tillgängliga i stor skala över hela landet till en rimlig kostnad. Visionen är att biodrivmedel snabbt ska bli ett viktigt alternativ i transportsektorn. Forskning och utveckling inom området är ett viktigt steg på vägen mot en fossiloberoende fordonsflotta och ett fossilfritt inrikesflyg år 2030.

Forskningen fokuserar på energieffektivitet i val av biodrivmedelsmix, hur markerna kan utnyttjas smartare och hur en kan säkerställa att råvarorna för biodrivmedlen utgörs av restprodukter från samhället, jordbruket och skogsbruket. Allt detta är avgörande för utvecklingen av biodrivmedel.

Forskningen är tillämpad och utgår från de behov och prioriteringar som programmets uppdragsgivare har. Målet är att resultat och ny kunskap från programmet ska kunna tillämpas inom tio år.

Kostnadseffektiv produktion. Hur ser en framställning av biodrivmedel till 10, 25 och 50 procent lägre kostnad än idag ut och vad krävs för att nå dit?

Energieffektivitet för biodrivmedel. Vad är energieffektivitet för biodrivmedel och är det möjligt att ta fram ett mått som koldioxid per km som kan jämföras med fossila bränslen?

En breddad råvarubas. Att identifiera och börja nyttja fler geografiskt mer närliggande och hållbara råvaror.

Effekter av nationell produktion. Att identifiera, kvantifiera och maximera nyttan av de arbetstillfällen och andra samhällsnyttor som en inhemsk produktion av biobränsle medför.

Biodrivmedlens allokering. På vilken grund olika styrmedel ska utformas för att gynna en för samhället optimal allokering av de biodrivmedel som finns tillgängliga.

Mer om programmet och vad forskningen handlar om i programbeskrivningen nedan! 

Hänt inom programmet

Biodrivmedel för Sverige 2030

–Programmet är nystartat och ska göra det lättare för biodrivmedel att bli tillgängliga i stor skala över hela landet till en rimlig kostnad. Forskning och utveckling är ett viktigt steg mot en fossiloberoende fordonsflotta och ett fossilfritt inrikesflyg år 2030, säger Anton Fagerström programansvarig på Energiforsk.

30 aug 2017 - Transporter och drivmedel


Nyhetsarkiv

Ansvarig

Anton Fagerström
040-680 07 66

Fakta

Programmet har en total budget på 6 miljoner kronor och pågår mellan mars 2017 och december 2020.

Ladda ner programbeskrivningen

Kort om program och utlysning