Program

Materialteknik för termiska energiprocesser

Det här är ett forskningsprogram som genom materialteknisk utveckling effektiviserar termiska energiprocesser. Forskningen är inriktad på både ångbaserade processer baserade på fastbränslepannor med ångturbiner och gasturbiner.

Syftet att genom material- och processteknisk utveckling bidra till att förnybara bränslen och avfall effektivt kan användas för el- och värmeproduktion i termiska processer med hög bränsleflexibilitet och minimal miljöpåverkan

Genom forskningen tar vi fram resultat och bygger upp kunskap och kompetens för utformning av termiska processer, både inom processteknik och materialteknik. Tillämpningarna finns på både fastbränslepannor med ångturbiner samt gasturbiner. Resultaten ska kunna implementeras på fem till tio års sikt.

Programmet startade 1997 och den sjätte fasen pågår nu mellan 2014 och 2018. Forskningsbudgeten är 115 miljoner kronor där 60 procent finansieras av industrin och 40 procent av Energimyndigheten.

Bertil Wahlund
08-677 27 52

KME-HTC programkonferens

KME-HTC programkonferens arrangeras den 21-22 mars, 2017, på Lindholmen konferens i Göteborg.

Här är programmet.

Uppdragsgivare

Konsortiet Materialteknik för termiska energiprocesser, KME och Energimyndigheten.