Program

Hydrologiskt utvecklingsarbete

I det här programmet tar vi fram ny kunskap och utvecklar metoder för att förbättra de prognoser som ska förutsäga tillrinningen av vatten för vattenkraft.

Just nu genomförs projekt för att förbättra indata, för att utveckla modeller och för att mäta snö på ett bättre sätt. Programmet Hydrologiskt utvecklingsarbete, HUVA, innehåller också standardisering, omvärldsbevakning och utbildningsverksamhet inom området vattenkraftshydrologi.

Programmet genomför till exempel om den årliga HUVA-dagen och en kurs inom vattenkrafthydrologi som genomförs för att sprida ny kunskap, utveckla befintliga metoder och för att förbättra prognoserna. Kursen vänder sig till alla i vattenkraftindustrin som vill veta mer om hur prognosarbetet kan utvecklas för att bli bättre.

 

Ansvarig

Elin Hellmér
0704154807