Program

Elektriska och magnetiska fält

För att underlätta för energibranschen och andra som är intresserade görs en omvärldsbevakning av forskningsrön, internationella möten och andra nyheter inom området elektriska och magnetiska fält. Bevakningen görs kontinuerligt och kommuniceras i form av nyhetsbrev och faktasammanställningar här på webben.

Debatten om risk för cancer och andra hälsorisker orsakade av exponering för elektriska eller magnetiska fält, förkortat EMF, har pågått sedan slutet av 1970-talet. Mer än 20 000 vetenskapliga artiklar har publicerats som belyser olika aspekter av frågan.

På de här sidorna finns fördjupad information om vad som menas med EMF, om forskning inom området, om de regelverk som gäller och annat som bedöms vara relevant för frågor om risker med elektriska och magnetiska fält. För innehållet ansvarar Björn Cedervall som också tar emot synpunkter om någon information är fel i sak eller på annat sätt behöver justeras. 

Ansvarig

Lennart Kjellman
08-677 27 58