Program

Dammsäkerhetstekniskt utvecklingsprogram

Energiforsks dammsäkerhetstekniska utvecklingsprogram syftar till att långsiktigt stödja kraftindustrins dammsäkerhetspolicy. Arbetet genomförs sedan flera år i samverkan mellan dammägare och Svenska Kraftnät (i rollen som dammsäkerhetsfrämjande myndighet) och med internationellt utbyte.

Enligt kraftindustrins dammsäkerhetspolicy ska dammsäkerhetsarbetet bl.a. kännetecknas av fortlöpande förbättringar, bedrivas i samverkan med berörda myndigheter och hållas på en god internationell nivå. En del i att stödja detta är det gemensamma utvecklingsarbete som bedrivs genom Energiforsks dammsäkerhetstekniska utvecklingsprogram.

Titta under rapporter för mer information om vilken ny kunskap som finns! 

Ansvarig

Sara Sandberg
08-677 27 28