Program

Dammsäkerhetstekniskt utvecklingsprogram

Programmet stödjer långsiktigt kraftindustrins dammsäkerhetspolicy. Arbetet genomförs sedan 1999 i samverkan med dammägare och Svenska Kraftnät, i deras roll som dammsäkerhetsfrämjande myndighet. Programmet har också ett omfattande internationellt utbyte.

Enligt kraftindustrins dammsäkerhetspolicy ska dammsäkerhetsarbetet bland annat kännetecknas av fortlöpande förbättringar, bedrivas i samverkan med berörda myndigheter och hållas på en god internationell nivå. En del i att stödja detta är det gemensamma utvecklingsarbete som bedrivs genom Energiforsks dammsäkerhetstekniska utvecklingsprogram.

Titta under rapporter för mer information om vilken ny kunskap som finns!  

Ansvarig

Sara Sandberg
08-677 27 28