Program

Underhåll av elnät

Här formulerar och hittar vi lösningar inom underhåll av elnät. Det är framför allt när specifikt företagsanpassade lösningar inte är ekonomiskt försvarbara som gemensamma lösningar och utvecklingsprojekt med inriktning på de operativa nivåerna inom elnätsföretagen är aktuella.

Programmet är öppet för nya idéer och inrikt­ningar inom underhållsområdet. Vi kan besluta om att föra innovativa idéer vidare till användbara produkter när det finns intresse hos elnätsföretag och andra intressenter. Målet är att resultat och ny kunskap ska förbättra det tekniska och finansiella beslutsunderlaget vid val av satsningar för att upprätthålla eller höja prestandan i elnätet.

Inom forskningsprogrammet hanteras frågor kring förvaltningen av nätföretagets fysiska sy­stem- och anläggningstillgångar, men även andra tillgångar som skapar värde. Ämnesområdet sträcker sig över hela företagets verksamhet bland annat med strategisk för­valtningsplanering, riskhantering, ledar­skap, varumärkesvård och transparens mot andra ledningssystem.

Hänt inom området

Tydliga regler om ekodesign av transformatorer

Nu måste elbranschens transformatorer bli mer energieffektiva. Transformatorer med höga förluster får inte längre tillverkas inom EU eller föras in i EU. Kommissionen beräknar att en ny förordning ska spara 17 TWh och motsvarande mängd koldioxid.

27 feb 2017 - Kraftöverföring med sol- och vindkraft


Visa fler nyheter

Ansvarig

Anton Fagerström
040-680 07 66

Uppdragsgivare

ABB AB, Bodens Energi Nät AB, Borås Energi Nät AB, C4 Elnät AB, Elinorr Ekonomisk förening, Ellevio AB, Eskilstuna Energi & Miljö AB, Falu Elnät AB, Göteborg Energi AB, Jämtkraft Elnät AB, Jönköping Energi Nät AB, Karlstads El- och Stadsnät AB, Karlstads El- och Stadsnät AB, Kraftringen Nät AB, Kungälv Energi AB, Luleå Energi Elnät AB, Mälarenergi Elnät AB, Nacka Energi AB, Pite Energi, Skellefteå Kraft Elnät AB, Svenska Kraftnät, Tekniska Verken i Linköping Nät AB, Umeå Energi Elnät AB, Vattenfall Eldistribution AB och Öresundskraft AB