Foto: TVO
Program

Vibrationer i kärnkraft

Resultat och ny kunskap från det här programmet används för att minska problem relaterat till vibrationer i generatorer och turbiner i kärnkraftverk. Kunskapen kommer också till nytta i kärnkraftverkens beslutsprocess i samband med investeringar.

I kärnkraftverk uppstår vibrationer som medför störningar och uteblivna intäkter från verksamheten. Men det saknas kunskap och kompetens inom vibrationsområdet hos tillverkare och konsultföretag. Forskningen handlar till största delen om att göra utredningar och experiment med fokus på vibrationer i rör, dieselgeneratorer, turbiner och generatorer.

Programmet pågår mellan 2016 och 2018. 

Kommunikation och resultatspridning från forskningen sker på engelska. 

Ansvarig

Monika Adsten
08-677 27 35

Uppdragsgivare

Fortum, Karlstads Energi, Skellefteå Kraft, Teollisuuden Voima, Uniper samt Vattenfall.