Ämnesområde

Vattenkraft och kärnkraft

Vattenkraft och kärnkraft är två viktiga delar i nordisk elproduktion. Vattenkraften svarar för nästan hälften av den svenska elproduktionen och är en viktig resurs för att reglera kraftsystemet när efterfrågan ökar och minskar. Kärnkraftanläggningarna åldras och behöver kunna drivas säkert i minst 50 år.

Vattenkraften är förnybar och har liten klimatpåverkan. Vår forskning skapar ny kunskap och kompetens som utvecklar vattenkraften. Det övergripande målet är att vattenkraften i Sverige ska fortsätta att utvecklas för att säkerställa den unika rollen som vår viktigaste förnybara källa för el och den viktigaste resursen för att balansera kraftsystemet. Vår forskning bidrar till en mer säker, effektiv och lönsam vattenkraft - en viktig del i det uthålliga energisystemet.

Att utnyttja kärnkraft för elproduktion ger låga utsläpp av koldioxid, men de befintliga anläggningarna åldras och behöver därför underhållas rätt för att kunna drivas på ett säkert sätt. Forskning- och utveckling handlar om frågor kring åldrande, hur befintlig anläggningars hållfasthet minskar och hur man kan kontrollera status på en anläggning. Syftet är att kunna driva de befintliga anläggningarna på ett säkert sätt i minst 50 år. Vi följer utvecklingen inom kärnkraftsområdet för att se vilka konsekvenser och möjligheter kärnkraften har i Sverige och övriga Norden.Hänt inom området

Ökad förståelse om inre erosion hos dammar

Inre erosion är ett begrepp som omfattar all oönskad materialtransport genom en damm, och som i sin allvarligaste form kan leda till dammbrott. Forskaren Hans Rönnqvist har analyserat den komplexa processen och resultatet visar att det finns flera faktorer bakom inre erosion som tidigare inte uppmärksammats.

1 apr 2016 - Vattenkraft och kärnkraft


Nya dimensioneringsnormer leder till överarmering

Efter införandet av EUs kontruktionsstandarder, de så kallade Eurokoderna, har mängden armering i vattenkraftens betongkonstruktioner ökat kraftigt, vilket ställer till problem. En ny studie pekar på möjliga lösningar.

23 mar 2016 - Vattenkraft och kärnkraft


Boka in kraftindustrins årliga betongdagar

Framtidens material och analysmetoder är temat för kraftindustrins årliga betongdagar som hålls i Älvkarleby den 24 och 25 maj. Konferensen arrangeras gemensamt av Energiforsks Betongtekniskt program Vattenkraft och Kärnkraft tillsammans med Vattenfall R&D.

1 mar 2016 - Vattenkraft och kärnkraft


Experter pratar mätning och övervakning av betongkonstruktioner i kärnkraft

Vattenfall, OKG och finska TVO presenterar hur de hanterar övervakning och mätning av betong. Senaste forskningen presenteras av Betongtekniskt program kärnkraft.

17 feb 2016 - Vattenkraft och kärnkraft


Mer marknad eller mer reglering krävs för investeringar

Det behövs antingen mer marknad eller mer reglering för att kunna få lönsamhet i investeringar inom energiområdet. Det var en av många intressanta åsikter på Energiforsks kärnkraftskonferens nyligen. Det byggs samtidigt mer kärnkraft nu än någonsin tidigare i världen.

27 jan 2016 - Vattenkraft och kärnkraft


Visa fler nyheter

Konferenser och utlysningar

10 maj
2017

15 maj
2017
Luleå tekniska universitet
Svenskt vattenkraftcentrums konferens

17 maj
2017
Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
Elkraft 2017

18 maj
2017


14 jun
2017
City Conference Centre, Stockholm
Framtidens elmarknad

14 aug
2017
Vara folkhögskola, Sweden
Summer School: Gasakademin 2017


8 nov
2017


23 jan
2018