17 - 18 maj, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg

Elkraft 2017

Nu samlar vi elkraftbranschen, forskare och studenter till en unik konferens för att berätta, planera och spekulera om framtidens elkraftssystem i Sverige!

PROGRAM          FÖRSLAG TILL FÖREDRAG ELLER POSTER        ANMÄLAN         KONTAKT

Energikällor som sol- och vindkraft har blivit mer kostnadseffektiva och spelar en allt större roll för energiproduktionen i Norden. Elbilar och lokala energilagar ger intressanta möjligheter för styrning i elnätet. Den snabba tekniska utvecklingen inom kraftelektronik, datorteknik och kommunikation öppnar nya möjligheter.

Nu samlar vi elkraftbranschen, forskare och studenter till en unik konferens för att berätta, planera och diskutera om framtidens elkraftssystem!

 

 

 

Konferenser


14 jun
2017
City Conference Centre, Stockholm
Framtidens elmarknad

14 jun
2017
Piperska Muren, Stockholm
Nyheter och framåtblick Fjärrsyn

14 aug
2017
Vara folkhögskola, Sweden
Summer School: Gasakademin 2017


8 nov
2017


23 jan
2018