13 - 14 mar, Älvkarleby

Digitalisering av kraftindustrins betongfrågor

Digitaliseringen av samhället går snabbare och snabbare, vilket innebär både möjligheter och utmaningar för kraftindustrin. Många kraftföretag har börjat använda tekniken, men inom betongområdet är det så här långt ganska glest bland tillämpningarna. Tittar man däremot på exempelvis byggindustrin eller Trafikverket, så har de kommit längre.

Vi har därför bjudit in dessa tillsammans med forskare och konsulter för att berätta om den nya teknikens möjligheter. I slutet av dagen drar vi också tillsammans slutsatser kring hur digitalisering kan användas i kraftindustrins betongfrågor.

Kraftindustrins Betongdag i Älvkarleby arrangeras av Energiforsks betongtekniska program inom vattenkraft och kärnkraft tillsammans med Vattenfall.

Pris och anmälan

Konferensavgift

Deltagande i hela konferensen (middag samt seminarium) kostar 1 400 kr + moms och deltagande enbart i seminariet kostar 800 kr + moms.

Anmälan

Anmälan är öppen till den 5 mars.
Länk till anmälan.

Konferenser


8 feb
2018
Konserthuset i Stockholm
NEPPs vinterkonferens13 mar
2018