21 - 22 sep, Älvkarleby

Slutseminarium Kraft och liv i vatten

Den 21 och 22 september kommer resultaten från de olika projekten i programmet att redovisas och diskuteras. Mer kraft och liv i våra vatten är visionen för programmet som levererar ny kunskap och ger vägledning för att hantera utmaningar och hinder inom vattenkraftens miljö- och energiområde.

 

Forskningen handlar bland annat om att underlätta för vandrande fisk och att ändrade vattenflöden påverkar växt- och djurliv samtidigt som vattenkraften ska kunna drivas på ett kostnadseffektivt och bra sätt. Seminarieprogrammet håller på att tas fram.

Boka datumen i din kalender redan nu. Mer information kommer snart! 

Konferenser


14 jun
2017
City Conference Centre, Stockholm
Framtidens elmarknad

14 jun
2017
Piperska Muren, Stockholm
Nyheter och framåtblick Fjärrsyn

14 aug
2017
Vara folkhögskola, Sweden
Summer School: Gasakademin 2017


8 nov
2017


23 jan
2018