21 - 22 sep, Älvkarleby

Slutseminarium Kraft och liv i vatten

Mer kraft och liv i våra vatten är visionen för det här forskningsprogrammet som nu genomför sitt slutseminarium. Syftet är att vattenkraftföretag och myndigheter ska samverka för att ta fram ny kunskap och nya metoder som krävs för att komma ett steg närmare visionen. Den 21 och 22 september kommer resultaten från de olika projekten i programmet att redovisas och diskuteras.

Forskningen handlar bland annat om att underlätta för vandrande fisk och att ändrade vattenflöden påverkar växt- och djurliv samtidigt som vattenkraften ska kunna drivas kostnadseffektivt och med bibehållen reglerförmåga. Programmet fylls på efter hand så håll utkik här! 

Preliminärt program 
Torsdag 21 september
10:30   Registrering och kaffe
11:00    Inledning – Bakgrund och motivet för forskningsprogrammet KLIV. Johan Tielman, Uniper, ordförande programgruppen, Niklas Egriell, HaV och Sara Sandberg, Energiforsk
11:30   Lunch i labbet.
13:00   Projektpresentationer från KLIV
14:30   Fika
15:00   Projektpresentationer från KLIV
16:00   Mingel med projektutförarna. Ställ frågor som dykt upp under presentationerna direkt till utförarna.
17:00   En syntes av KLIV-projekten presenteras. Vilka är kunskapsluckorna?
17:30   Avslutning och sammanfattning av dagen – Johan Tielman
19:00   Middag Älvkarleby Turisthotell
Fredag 22  september
8.30     Tbd
9:30     Hur ser förslaget om vattenfondlösning ut och hur sker prioriteringen av åtgärder? Claes Hedenström, Vattenfall
10:00    Fika
10:30    Paneldiskussion – Hur ska resultaten från KLIV och övriga projekt vi hört om under dagen användas? Vad är det som saknas?                11:00     Studiebesök på nybyggda Kungsrännan
12:00     Lunch Kungsådran
Hemfärd
När: Den 21-22 sep
Plats: Hörsalen, Vattenfall R&D, Älvkarleby
Kostnad: Självkostnadspris för seminariet inklusive kaffe och måltider är 500 kronor plus moms. Ingen kostnad för aktiva i programmet – använd separat länk! Ange också om du vill delta på middag den första dagen på turisthotellet. 
Du som är konferensdeltagare, anmäl dig här!  
Du som är forskare/aktiv i Kraft och liv i vatten, anmäl dig här!  
Du som ska föreläsa på seminariet, anmäl dig här!  
Boende: Rum finns reserverade på Älvkarleby turisthotell. Tele: 026-726 20. Ange Energiforsk vid bokning. OBS! Boka rum själv senast den 1 september!

Konferenser

14 aug
2017
Vara folkhögskola, Sweden
Summer School: Gasakademin 2017


8 nov
201723 jan
2018