21 - 22 sep, Älvkarleby

Slutseminarium Kraft och liv i vatten

Den 21 och 22 september kommer resultaten från de olika projekten i programmet att redovisas och diskuteras. Mer kraft och liv i våra vatten är visionen för programmet som levererar ny kunskap och ger vägledning för att hantera utmaningar och hinder inom vattenkraftens miljö- och energiområde.

 

Forskningen handlar bland annat om att underlätta för vandrande fisk och att ändrade vattenflöden påverkar växt- och djurliv samtidigt som vattenkraften ska kunna drivas på ett kostnadseffektivt och bra sätt. Seminarieprogrammet håller på att tas fram.

Boka datumen i din kalender redan nu. Mer information kommer snart! 

Konferenser

3 apr
2017

10 maj
2017

15 maj
2017
Luleå tekniska universitet
Svenskt vattenkraftcentrum

17 maj
2017
Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
Elkraft 2017

8 jun
2017