Program

Fjärrsyn övergår nu i Futureheat

Futureheat är en utveckling av Fjärrsynprogrammet. Vi ska ta fram den kunskap som behövs för att fjärrvärmeföretagen också i fortsättningen ska kunna bidra till en positiv omställning av energisystemet.

Förutsättningarna förändras och branschen kommer att behöva utveckla och förnya sin verksamhet och affär för att vara fortsatt framgångsrika. I en första etapp löper programmet under ett drygt år från hösten 2017 till och med 2018.

Det långsiktiga målet med forskningssatsningen är att bidra till visionen om ett hållbart uppvärmningssystem. Ett system med framgångsrika företag som utnyttjar nya tekniska möjligheter och där de samhällsinvesteringar som gjorts i fjärrvärme- och fjärrkyla tas till vara på bästa sätt. Kostnadseffektiva lösningar som är anpassade till dagens och morgondagens system kommer att vara ett prioriterat område i forskningen.

Hänt inom programmet

Forskning till nytta för fjärrvärmebranschen

I går presenterades de första resultaten från Futureheat – forskning om allt från efterfrågeflexibilitet och avfallets roll i energisystemet till implementering av fjärde generationens fjärrvärmenät.

22 nov 2018


Spännande samverkan

Energiforsk kommer att samverka med Grön Bostad Stockholm och Smart City Sweden för att utveckla innovationer kring affärer, teknik och hållbara städer.

18 okt 2017 - Värme, kyla och kraftvärme


Forskare ser in i framtiden

När slutrapporterna från Fjärrsyn analyseras av tre forskare är deras slutsats att det i forskningen kring fjärrvärme saknas en tydlig målbild för fjärrvärmens roll i framtiden.

25 sep 2017 - Värme, kyla och kraftvärme


Större nät ger lägre fjärrvärmekostnad

Många fjärrvärmeföretag är kostnadsmedvetna och har minskat sina kostnader för att producera värme genom att koppla samman fjärrvärmenät och ta emot spillvärme från industrin.

16 feb 2017 - Värme, kyla och kraftvärme


Kraftvärmen mer lönsamt om vind och sol ökar

Forskning som studerat samverkan mellan marknaderna för el och fjärrvärme menar att i en framtid där kärnkraften fasats ut kommer kraftvärmen generera högre intäkter jämfört med i ett scenario med bibehållen kärnkraft.

1 feb 2017 - Värme, kyla och kraftvärme


Ny app kan minska energianvändningen

En ökad digitalisering ökar också möjligheten att använda informations- och kommunikationsteknologi för att följa upp fjärrvärmekunders anläggningar. Genom att visualisera data om värmesystemet kan både kunden och fjärrvärmebolaget förbättra driften vilket är bra både för kunden och för företaget.

2 jan 2017 - Värme, kyla och kraftvärme


Har du läst den senaste halvårsberättelsen från Fjärrsyn?

Här hittar du ny kunskap från fjärrvärmeforskningen tillsammans med några spännande projekt om hur man kan stärka fjärrkyleaffären.

24 nov 2016 - Värme, kyla och kraftvärme


Fjärrvärmeforskningen ökar i Europa

Forskning om fjärrvärme och fjärrkyla har ökat markant inom EU:s forskningsprogram de senaste åren visar resultat från Fjärrsyn.

28 okt 2016 - Värme, kyla och kraftvärme


Prioritering av energieffektiviseringsåtgärder

Är det kostnadseffektivt att satsa på energieffektivering av byggnader för att nå klimat- och energimålen i en kommun? Vi bjuder på en förhandstitt på resultat från projektet Strategier för hållbar energieffektivisering ur ett fjärrvärmeperspektiv.

30 sep 2016 - Värme, kyla och kraftvärme


Fjärrvärmeframgångar i Seoul

Det var flera svenska framgångar vid den internationella konferensen DHC 2016 i Korea i början av september. Fjärrvärmeprofessorn Sven Werner och den tidigare Fjärrsynsforskaren Kristina Lygnerud som studerat risker med spillvärmeinvesteringar i fjärrvärmenät fick pris för utmärkt forskning.

20 sep 2016 - Värme, kyla och kraftvärme


Nya idéer om att använda forskningsresultat

Som en avslutning på årets Fjärrvärmedagar i Västerås ledde Åse Myringer och Catarina Jäderberg från Fjärrsyn en workshop kallad ”Boosta din verksamhet med resultat från forskningen”.

26 maj 2016 - Värme, kyla och kraftvärme


Spännande projekt mellan marknaderna

Nyligen fick projektet ”El och fjärrvärme samverkan mellan marknaderna” klartecken för en ny forskningsetapp. Syftet är att öka förståelsen för hur den framtida utvecklingen på elmarknaden med ett ökande inslag av variation påverkar fjärrvärmesystemen och hur de framtida fjärrvärmesystemen kan anpassas till och dra fördel av utvecklingen på elmarknaden.

26 maj 2016 - Värme, kyla och kraftvärme


Nya idéer om att använda forskningsresultat

Som en avslutning på årets Fjärrvärmedagar i Västerås ledde Åse Myringer och Catarina Jäderberg från Fjärrsyn en workshop kallad ”Boosta din verksamhet med resultat från forskningen”.

26 maj 2016 - Värme, kyla och kraftvärme


Forskning ger ekonomisk nytta

Ett konsultbolag har utvärderat den forskning och utveckling som har genomförts inom Fjärrsyn och Svensk Fjärrvärme under perioden 2003-2014, framförallt vad gäller den ekonomiska nyttan. Vilka är de viktigaste slutsatserna?

14 apr 2016 - Värme, kyla och kraftvärme


Samverkan mellan el- och fjärrvärme

Förändringar på elmarknaden har en stark påverkan på fjärrvärmens utveckling och marknadsmöjligheter. Det visar en ny forskningsrapport från forskningsprogrammet Fjärrsyn. Rapporten, El och fjärrvärme - samverkan mellan marknaderna, pekar på att kraftsystemets utveckling kan komma att få en kraftig påverkan på ekonomin för många svenska fjärrvärmeföretag.

8 apr 2016 - Värme, kyla och kraftvärme


Miljön vinnare när fjärrvärme ersätter fossilt i industrin

Ny handbok med goda exempel och inspiration för industriföretag som önskar byta till fjärrvärme i sina industriprocesser. Här beskrivs olika drivkrafter, vad som krävs och hur man gör.

1 mar 2016 - Värme, kyla och kraftvärme


Internationell konferens om smarta energisystem

Nu är Call for abstracts till 2nd International Conference on Smart Energy Systems and 4th Generation District Heating i Aalborg stängd. Men missa inte att boka datumen och att anmäla dig och ditt företag som deltagare till konferensen!

11 feb 2016


Fjärrsyns halvårsberättelse är här

Vilket behov finns det för fjärrvärmeforskning i framtiden? Pågående projekt. Intressanta resultat som att hantera åldrande fjärrvärmenät. Möt Linda Wårell, biträdande professor vid Luleå tekniska universitet i senaste halvårsberättelsen från forskningsprogrammet Fjärrsyn.

10 feb 2016 - Värme, kyla och kraftvärme


Presentera din fjärrvärmeforskning i Seoul

Den 4-7 september kommer det 15:e internationella symposiet om fjärrvärme och fjärrkyla att gå av stapeln i Seoul, Korea. Sista dag att skicka in abstracts är den 26 februari 2016.

2 feb 2016 - Värme, kyla och kraftvärme


Visa fler nyheter

Ansvarig

Fredrik Martinsson
08-677 27 57

Uppdragsgivare

Borlänge Energi, Borås Energi och Miljö, C4 Energi,E.ON Värme Lokala Energilösningar, Eskilstuna Energi & Miljö, Stockholm Exergi, Gävle Energi, Göteborg Energi, Halmstads Energi & Miljö, Jämtkraft, Jönköping Energi, Kalmar Energi Värme, Karlstad Energi, Kraftringen, Mälarenergi, Mölndal Energi, Skellefteå Kraft, Skövde Värmeverk, Södertörns Fjärrvärme, Telge Nät, Vattenfall Värme, Värmevärden, Öresundskraft, Tekniska verken i Linköping och Norrenergi.

Via forskningsabonnemanget:
Norrtälje Energi, Karlshamn Energi, Övik Energi, Arvika Fjärrvärme, Lidköping Energi, Vaggeryds Energi, Ystad Energi, VänerEnergi och Västra Mälardalens Energi och Miljö.

Ja, önskar delta i Futureheat

Ladda ner