Organisation

Organisation och styrning

Programråd

Innehållet på sidan är under omarbetning!

Fjärrsyns programråd

Thomas Forsberg, Södertörns fjärrvärme AB ordförande
Harald Andersson, E.ON Värme Sverige AB 
Jonas Holmberg, Borås Energi och Miljö AB
Per Håkansson, Karlshamn Energi AB
AnnBritt Larsson, Tekniska Verken i Linköping
Charlotta Szczepanowski, Riksbyggen
Anders Sandoff, Handelshögskolan i Göteborg
Louise Trygg, Linköpings universitet

Adjungerade:
Sofia Andersson, Energimyndigheten
Lina Enskog Broman, Svensk Fjärrvärme
Fredrik Martinsson, Energiforsk

Fredrik Martinsson
Programansvarig
08-677 27 57

Ladda ner