Program

Svenskt vattenkraftcentrum

Svenskt vattenkraftcentrum, SVC, är ett centrum för utbildning och forskning inom vattenkraft och gruvdammar. Verksamheten säkerställer kunskaps- och kompetensförsörjningen i Sverige. Målet är en effektiv och tillförlitlig vattenkraftproduktion och en tryggad dammsäkerhet, som en viktig del av ett uthålligt energisystem.

Visionen är att satsningen ska vara en av världens ledande utbildnings- och forskningsmiljöer inom vattenkraft och dammar. Svenskt vattenkraftcentrum består av forskningsområdena vattenbyggnad och vattenturbiner och generatorer och är inriktad på frågor som är unika för vattenkraft och gruvdammar. Inom respektive område finns det fyra forskningsmiljöer med en ansvarig seniorforskare i varje. 

 

Hänt inom programmet

Svenskt vattenkraftcentrum i korthet

Svenskt vattenkraftcentrum, SVC har fokus på forskning och utbildning inom vattenkraft och gruvdammar. Nu finns en populärvetenskaplig sammanställning av forskningen och de olika projekten som ingår i centret mellan 2013 och 2017 att ladda ner utan kostnad!

19 dec 2017


Nya medel till forskning i Svenskt vattenkraftcentrum

Energimyndigheten stödjer det ombildade Svenskt Vattenkraftcentrum, SVC med 27,9 miljoner kronor. Syftet är att utveckla vattenkraftsproduktionen och dess flexibilitet i kraftsystemet.

23 nov 2017


Välkommen till en disputation inom elektromekanik

Den 19 maj 2017 disputerar Weijia Yang, på avdelningen för elektricitetslära vid Uppsala universitet med avhandlingen Hydropower plants and power systems: Dynamic processes and control for stable and efficient operation.

18 apr 2017


Licentiatseminarium inom vattenbyggnadshydraulik

Den 20 mars presenterar Pengua Teng sin licentiatuppsats CFD Modelling of Two-Phase Flows at Spillways Aerators på KTH. Forskningen ingår i området hydrologi och vattenbyggnadshydraulik och målet med projektet är att utveckla kunskap om strömningen i luftningsanordningen i utskov inom vattenkraft.

13 mar 2017 - Vattenkraft och kärnkraft


Systemsyn och framåtblick

Svenskt Vattenkraftcentrum, SVC samlar utbildning och forskning inom vattenkraft och gruvdammar och till nytta för industrin, samhället och högskolan. I år har en oberoende utvärdering av programmets tredje programperiod gjorts som visar att programmet på ett mycket bra sätt bygger broar mellan akademi och industri. Utvärderingen rekommenderar en fortsättning av programmet och pekar på att det bör göras tydligt hur man i praktiken ska arbeta med systemorienterade frågor.

13 dec 2016 - Vattenkraft och kärnkraft


Doktor på erosion i vattenkraftsdammar

I dag disputerar Farzad Ferdos som har forskat på så kallad inre erosion vilket kan leda till brott i dammar och innebära stora konsekvenser för samhället både ekonomiskt och socialt.

4 nov 2016 - Vattenkraft och kärnkraft


Ny doktor i jord- och bergmekanik

Den 25 oktober disputerade Svenskt vattenkraftcentrums Johan Spross på KTH med avhandlingen Toward a reliability framework for the observational method.

26 okt 2016 - Vattenkraft och kärnkraft


Sannolikhetsbaserad dammsäkerhet

Marie Westberg Wilde har genom sin forskning visat hur sannolikhetsbaserad analys kan användas för att utvärdera betongdammars stabilitet. Hon har också kunnat påvisa att metoden passar väl in i den systematiska riskhanteringsprocessen.

12 okt 2016 - Vattenkraft och kärnkraft


Doktor på frost i betong

Forskaren, Martin Rosenqvist vars arbete finansieras av Betongtekniskt program vattenkraft och Svenskt vattenkraftcentrum, försvarade i går sin avhandling om frostangrepp på betong på Lunds tekniska högskola.

11 okt 2016 - Vattenkraft och kärnkraft


Drift och underhåll av turbiner

Välkommen på en tredagars kurs om drift och underhåll av vattenkraftturbiner i Oslo den 25 till den 27 oktober. Kursen arrangeras av Energi Norge och vänder sig till personer som planerar och ansvarar för teknisk drift och underhåll av vattenkraftturbiner.

6 okt 2016 - Vattenkraft och kärnkraft


Doktorand försvarar sin uppsats

Forskaren Robin Andersson, vars arbete finansieras av Svenskt vattenkraftcentrum, presenterar i dag sin licentiatuppsats i strömningslära på Luleå tekniska universitet.

22 sep 2016 - Vattenkraft och kärnkraft


Next SVC research school in December

Don't miss out on a chance to take part in the seventh SVC research school. This year, the courses will be held at Luleå University of Technology in December.

20 sep 2016 - Vattenkraft och kärnkraft


Konsulter som forskar viktigt för SVC

På Europas största teknikkonsultbolag Sweco växer antalet anställda med forskningsbakgrund. Det är bra, tycker Petter Stenström, chef för Vattenkraft och dammar som intervjuas här!

5 jul 2016 - Vattenkraft och kärnkraft


Kunden vet vad som är viktigt

Att beställa, restaurera eller uppgradera ett vattenkraftsaggregat kräver noggrann planering. Men hur resonerar leverantören? På Voith Hydro i Västerås betonas bland annat kundspecifikationens betydelse för ett lyckat resultat.

5 jul 2016 - Vattenkraft och kärnkraft


Linn letar nya reglerstrategier

Frekvenskvaliteten har under många år kontinuerligt försämrats i det nordiska elsystemet. Förändrade marknadsvillkor och en ökad andel vindkraft gör att det finns behov av nya reglerstrategier. Linn Saarinen driver ett doktorandprojekt som ska visa hur dessa strategier ska se ut.

5 jul 2016 - Vattenkraft och kärnkraft


Ökad förståelse om inre erosion hos dammar

Inre erosion är ett begrepp som omfattar all oönskad materialtransport genom en damm, och som i sin allvarligaste form kan leda till dammbrott. Forskaren Hans Rönnqvist har analyserat den komplexa processen och resultatet visar att det finns flera faktorer bakom inre erosion som tidigare inte uppmärksammats.

1 apr 2016 - Vattenkraft och kärnkraft


Visa fler nyheter

Ansvarig

Bertil Wahlund
08-677 27 52

Uppdragsgivare

SVC finansieras av Energimyndigheten, Svenska kraftnät, Falu Energi & Vatten, Fortum Generation, GE Renewable Energy, Holmen Energi, Jämtkraft, Jönköping Energi, Karlstads Energi, Mälarenergi, Norconsult, Rainpower, Skellefteå Kraft, Sollefteåforsens, Statkraft Sverige, Sweco Energuide, Sweco Infrastructure, SveMin, Umeå Energi, Uniper, Vattenfall Research and Development, Vattenfall Vattenkraft, VG Power, WSP Samhällsbyggnad och ÅF Industry.

Ladda ner