Om programmet

Kraft och liv i vatten (KLIV)

Programmet syftar till att vattenkraftföretag och myndigheter samverkar för att ta fram kunskap och metoder som krävs för att komma ett steg närmare visionen.

Utmaningar på miljö- och energiområdet utgörs bland annat av EU:s ramdirektiv för vatten, förnybartdirektivet, klimatmål, nationella miljömål och ett kraftsystem med större andel vindkraft. Effektiviseringar i vattenkraftverk kan leda till ökad produktion och reglerförmåga medan miljöåtgärder kan leda till minskad. KLIV kan bidra med svar och vägledning för att hantera dessa utmaningar med hjälp av forskning och utveckling.